Monday, June 1, 2009

New Communications Portfolio Committee Members Names

The names of the new Communications Portfolio Committee has been announced.

Communications Portfolio Committee members are:

ANC
Vadi, Mr I
Mkhize, Mr L N
Morutoa, Ms R M
Magazi, Ms M N
Kholwane, Mr S E
Bonhomme, Mr T J
De Lange, Mr J H
Dlulane, Ms B N

DA
Van Der Berg, Mr N J
Mazibuko, Ms L D

COPE
Kilian, Ms J D

IFP
Zondi, Mr K M
Makhuba, Ms H N (Alt)